Τουρκία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία