Σουηδία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία