Σλοβενία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία