Σερβία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία