Ρουμανία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία