2η κατηγορία :: Ανατολή Ρωσίας 2017/2018

Βαθμολογία, πρόγραμμα, αποτελέσματα, στατιστικά

Πρόγραμμα 2η κατηγορία :: Ανατολή

Ημερ.Αγώνας
2017-08-27ΤΣΙΤΑ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2017-08-27ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΙΡΤΙΣ
2017-08-31ΤΣΙΤΑ vs ΙΡΤΙΣ
2017-08-31ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2017-08-31ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2017-09-07ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2017-09-07ΙΡΤΙΣ vs ΤΣΙΤΑ
2017-09-07ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2017-09-10ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΤΣΙΤΑ
2017-09-10ΙΡΤΙΣ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2017-09-17ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΙΡΤΙΣ
2017-09-17ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2017-09-20ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2017-09-20ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΙΡΤΙΣ
2017-09-20ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΤΣΙΤΑ
2017-09-28ΤΣΙΤΑ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2017-09-28ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2017-10-01ΤΣΙΤΑ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2017-10-01ΙΡΤΙΣ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2017-10-01ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2017-10-08ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΙΡΤΙΣ
2017-10-09ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΤΣΙΤΑ
2017-10-09ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2017-10-12ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2017-10-12ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΤΣΙΤΑ
2018-04-14ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2018-04-14ΙΡΤΙΣ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2018-04-17ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2018-04-17ΤΣΙΤΑ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2018-04-17ΙΡΤΙΣ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2018-04-24ΤΣΙΤΑ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2018-04-24ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΙΡΤΙΣ
2018-04-27ΤΣΙΤΑ vs ΙΡΤΙΣ
2018-04-27ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2018-04-27ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2018-05-04ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2018-05-04ΙΡΤΙΣ vs ΤΣΙΤΑ
2018-05-04ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2018-05-07ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ vs ΤΣΙΤΑ
2018-05-07ΙΡΤΙΣ vs ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ
2018-05-14ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΙΡΤΙΣ
2018-05-14ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2018-05-17ΣΑΚΧΑΛΙΝ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2018-05-17ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ vs ΙΡΤΙΣ
2018-05-17ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΤΣΙΤΑ
2018-05-24ΤΣΙΤΑ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ
2018-05-24ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2018-05-27ΤΣΙΤΑ vs ΣΑΚΧΑΛΙΝ
2018-05-27ΙΡΤΙΣ vs ΝΤ. ΜΠΑΡΝΑΟΥΛ
2018-05-27ΣΕΝΙΤ ΙΡΚΟΥΤΣΚ vs ΣΜΕΝΑ ΚΟΜΣΟΜΟΛΣΚ

Αποτελέσματα 2η κατηγορία :: Ανατολή