Ρωσία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία