Πορτογαλία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία