Πολωνία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία