Περού βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία