ΟΥΕΦΑ βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία