Ουρουγουάη βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία