Ουγγαρία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία