Ολλανδία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία