Νότια Αμερική βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία