Νορβηγία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία