Ν. Αμερική βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία