Λιθουανία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία