Κύπρος βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία