Κολομβία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία