Κίνα βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία