Ισραήλ βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία