Ισημερινός βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία