ΗΠΑ βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία