Γαλλία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία