Φινλανδία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία