ΦΙΦΑ Κύπελλο Συνομ. βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία