Εσθονία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία