Ελλάδα βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία