Ελβετία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία