Δημ. Κορέας βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία