Διεθνή βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία