Δανία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία