Βουλγαρία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία