Βολιβία βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία