Βέλγιο βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία