Αφρική βαθμολογία διοργανώσεων, στατιστικά και προϊστορία